АНТИПСОР- уникален крем за лечение на псориазис


 Какви са основните отличия и преимущества на крема на  Анатолий Иванов, относно други антимикотични средства?

  1. Този крем има  растителен произход, в същото  време  повечето фунгициди (препарати и кремове,  убиващи гъбички) са или  антибиотици, или производни  на синтетични химически съединения. Това  обстоятелство е много важно, тъй като гъбичните заболявания в по- голямата си част водят към  развитие на  вторични алергични реакции, които могат да се  проявят  при използване на  изкуствени синтетични вещества.
  2. Не са забелязани каквито и да са  противопоказания по отношение на  лекарствата , които пациентът  приема свързани с  други заболевания. Съединенията , които влизат  в състава  на билките , по естествен начин се  вписват в природния обменен цикъл (растения – животни – човек) и притежават меко и предсказуемо действие.
  3. Многокомпонентността на  фитокрема, позволява активно да се  въздейства на широк спектър гъбични инфекции, тъй като за  съжаление, често се налага да се сблъскваме  с комбинирани заболявания.
  4. Съчетание  в един препарат на  местна и системна терапии. Попадайки  в организма при втриване на крема в поразените  участъци, редица фитокомпоненти участват в подтискането на  гъбичните  инфекции  цялостно. Други  компоненти на крема действат непосредствено в точките на  поражение.
  5. Кремът на  Иванов съществува не одно десетилетие. Това средство е заслужило  висока оценка на различни конгреси и научни конференции, допуснато е за използване ои  Министерството на здравеопазването на  Русия, описано е в класическите  книги по фототерапия. Консерватизмът при използването и  действието на  крема, се  явява  безусловно предимство. Например, пациенти, справедливо невярващи на  препарати, обещаващи излекуване  от онихомикоза (поражение на  ноктите) за один месец ( ноктите  на краката  израстват за месец само с 1 мм, а на ръцете – с 3-4 мм) [2], ще оценят по достойнство крема на  Иванов. Определено търпение и систематичност, ще позволят  на болшинството пациенти да  достигнат желаем резултат за срок от 2,5 – 3 месеца,  при микоза на  стъпалата и в малко по-продължителен срок – при микоза на  ноктите.